Saturday, May 28, 2022
HomeΕΛΛΑΔΑ«Η ΕΥΔΑΠ σε 20ετή τροχιά ανάπτυξης προς όφελος των καταναλωτών»

«Η ΕΥΔΑΠ σε 20ετή τροχιά ανάπτυξης προς όφελος των καταναλωτών»

«Χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία», χαρακτήρισε το 2021 ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς η εταιρεία μπαίνει σε μία νέα εποχή με νέα εικοσαετή σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, έχοντας σημειώσει σημαντικά κέρδη, επιταχύνοντας έτσι τον μετασχηματισμό της και το επενδυτικό της σχέδιο.

 

 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας: «Το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα μετασχηματισμού και επενδύσεων που υλοποιείται, θέτουν την ΕΥΔΑΠ σε νέα τροχιά ανάπτυξης γεγονός που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους μετόχους».

 

 

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Σαχίνης: «Καταφέραμε να διευθετήσουμε μακροχρόνιες εκκρεμότητες που δέσμευαν την ΕΥΔΑΠ και αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξή της. Η υπογραφή των δύο συμβάσεων ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, δίδει την ευχέρεια να υλοποιήσουμε το απαιτητικό στρατηγικό πλάνο που έχουμε καταρτίσει».

 

 

Όσον αφορά το 2022, ο κ. Σαχίνης τόνισε ότι: «Επικεντρωνόμαστε στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης και θα εξετάσουμε τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός περιοχής αρμοδιότητας εφόσον πραγματοποιηθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όλα αυτά συντελούν σε μία συνολικά δυναμική πορεία για την ΕΥΔΑΠ».

 

 

Όπως έγινε γνωστό: Η χρήση του 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την εταιρεία, με την ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης χρόνιων εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

 

 

Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει σε δράσεις εξορθολογισμού του λειτουργικού της κόστους, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα μετασχηματισμού της και την επιτάχυνση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

 

 

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί. Χωρίς το έσοδο αυτό, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ (+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ.

 

 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από -80,4 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ από ζημιές -66,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5% από -20% το 2020.

 

 

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. ευρώ (+1,9%). Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε στα 406,8 εκατ. κ.μ. έναντι 399,8 εκατ. κ.μ. το 2020, αυξημένη κατά 1,8%.

 

 

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων) παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% ή +29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 317,6 εκατ. ευρώ από 288,6 εκατ. ευρώ το 2020. Βασικός παράγοντας της αύξησης, αποτέλεσε η αύξηση κατά 19% στις παροχές τρίτων από 37,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 44,9 εκατ. ευρώ το 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τον σχηματισμό της πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2019, ύψους 135,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

 

 

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA*) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. ευρώ από -57,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23,7% από -17,3% το 2020.

 

 

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +138,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 46,3 εκατ. ευρώ από -92,2 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12,8% από -27,9% το 2020.

 

 

Λόγω της ενεργειακής κρίσης, με βάση τις τρέχουσες τιμές και την κρατική επιδότηση, προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για την εταιρεία για το 2022 θα ανέλθει σε 43,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 69,5%.

 

 

Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. όπως έκανε γνωστό, επισπεύδει:

 

 

§ Τις μελέτες και τους διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.

 

§ Την τοποθέτηση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεων για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.

 

§ Τους διαγωνισμούς για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

§ Την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα.

 

§ Την επίτευξη του στόχου zero carbon water στο 2030.

 

§ Τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας κατά 80% μέσα στο 2023.

 

 

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας ανέρχεται ήδη σε 47,5%. Σημειώνεται τέλος ότι η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού αξίας 2 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία «Αττικόν» και «Σωτηρία».

 

 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020 είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr

Ηλίας Παλιαλέξης

RELATED ARTICLES

Most Popular