Εκτύπωση

Farm Europe: «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό όραμα για το μέλλον της γεωργίας»

on . Posted in ΑΓΡΟΤΙΚΑ

agrotika farmeurope800

Τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Διατροφικού Φόρουμ γνωστοποίησε η ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης Farm Europe.

Η διοργανώτρια του συνεδρίου παρουσίασε τα στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Διατροφικού Φόρουμ υπογραμμίζονται πέντε βασικές δράσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη μελλοντική ΚΑΠ, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομικές και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των συστημάτων αγροδιατροφής της ΕΕ. Ο λόγος για:

  • Ένα εξαετές πρόγραμμα δράσης για τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, με επίκεντρο τη γεωργία ακρίβειας και την ψηφιακή επανάσταση.
  • Ένα συνεκτικό σύνολο συμπληρωματικών εργαλείων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, με μια εργαλειοθήκη για τη διαχείριση κινδύνων που θα συνδυάζεται με ένα ανανεωμένο αποθεματικό για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
  • Τη διασφάλιση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ μέσω ολοκληρωμένων τομεακών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από επενδυτικά κεφάλαια.
  • Τη διαμόρφωση πνεύματος συνεργασίας εντός της αγροδιατροφικής αλυσίδας, μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
  • Τη συνολικά δίκαιη, απλή και άμεση σχέση μεταξύ της ΚΑΠ και των αγροτών, μέσω ενός σαφούς ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

«Χρειαζόμαστε μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, ώστε να οικοδομήσουμε τη φιλοδοξία, να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και την αλληλεγγύη μεταξύ των περιοχών», τόνισε ο πρόεδρος της ιταλικής οργάνωσης ελαιοπαραγωγών Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ο οποίος είχε αναλάβει την προεδρία του Φόρουμ.

«Η πρόταση για τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου για την ΚΑΠ θα είναι καλή μόνο εφόσον εξασφαλίσει πραγματική απλούστευση, όχι μόνο για τη Γενική Διεύθυνση AGRI και τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίως για τους αγρότες. Η ΚΑΠ δεν πρόκειται να αποτελέσει απλώς μια περιβαλλοντική πολιτική, διότι χωρίς την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και των περιοχών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί. Συνεπώς, η ΚΑΠ πρέπει να παράσχει εκ νέου την υποστήριξή της στις επενδύσεις, την επιστημονική πρόοδο, την έρευνα, την καινοτομία και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση» πρόσθεσε ο Γάλλος Ευρωβουλευτής, Michel Dantin.

Το επόμενο Παγκόσμιο Διατροφικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 2018.

Πηγή euractiv.gr

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015