Εκτύπωση

Αλλάζει το INTERREG μετά το 2020

on . Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΗ

eu interregprogram800

Σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC), γνωστά ως προγράμματα INTERREG, προανήγγειλε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ALDE και την πρόεδρο της Επιτροπής REGI, Iskra Mihaylova, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι αλλαγές αυτές φαίνονται να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος.

Η κ. Κρέτσου υπογράμμισε ότι τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας είναι κατακερματισμένα και σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται αλληλεπικαλύψεις «ιδίως στις θαλάσσιες λεκάνες, όπου ορισμένα διακρατικά και διασυνοριακά προγράμματα αφορούν την ίδια γεωγραφική περιοχή».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, «μπορούμε να κινηθούμε από μια διασυνοριακή ή διακρατική προσέγγιση σε μια προσέγγιση θαλάσσιων λεκανών», πρόσθεσε.

Επί του παρόντος, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί περισσότερα από 100 διασυνοριακά και μεταβατικά προγράμματα που λειτουργούν υπό διαφορετικές διαχειριστικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη και καλύπτουν σχεδόν όλες τις παραμεθόριες περιοχές είτε μεταξύ κρατών μελών, είτε κρατών μελών και χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, η πρόταση της ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μειώσει αυτόν τον κατακερματισμό, χωρίς να απωλέσει την τοπική διάσταση της συνεργασίας, εστιάζοντας εξίσου στη βελτίωση της στρατηγικής πτυχής των προγραμμάτων Interreg, συνδέοντάς τα στενότερα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές, διακυβερνητικές και ενδοπεριφερειακές στρατηγικές – «σε πλήρη συμφωνία με το πνεύμα της ανακοίνωσης που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι με τίτλο: Ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Η κ. Κρέτσου δήλωσε ότι η άρση των νομικών και διοικητικών φραγμών που συνδέονται με την ύπαρξη εθνικών συνόρων θα βοηθήσει στη «σύμπραξη δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία και η εκπαίδευση».

Η απλούστευση είναι το «κλειδί»

Η κ. Κρέτσου έθεσε ως προτεραιότητά της την απλούστευση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών του προγράμματος και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αυξάνοντας επίσης τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή δαπανών που πραγματοποιούνται από εταίρους του έργου σε διάφορες χώρες.

Ήδη από το 2016 με την έκθεσή του για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την απλούστευση των κανόνων υποβολής εκθέσεων, ελέγχου και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και για την εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλα τα προγράμματα Interreg.

Επιπλέον, το ΕΚ σημείωσε ότι η εδαφική συνεργασία έχει καταστεί ένας από τους δύο εξίσου σημαντικούς στόχους της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο ο προϋπολογισμός της ύψους 10,1 δις ευρώ αντιπροσωπεύει το 2,8% του προϋπολογισμού της Πολιτικής Συνοχής.

Το Φεβρουάριο του 2018, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ», το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.

Όσον αφορά την απλούστευση, η Επιτροπή των Περιφερειών πρότεινε στο ίδιο έγγραφο να εξαιρεθούν τα ευρωπαϊκά εδαφικά προγράμματα από τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι η εφαρμογή τους συμβάλλει στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς και όχι στη στρέβλωση της.

Ταυτόχρονα, ενώ η ΕτΠ ζητά την πλήρη απλούστευση των κανόνων ελέγχου και επιλεξιμότητας για την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των τοπικών εταίρων, προτείνει ότι η εκ των προτέρων θεματική συγκέντρωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης των Περιφερειών.

Μιλώντας εξ ονόματος της βουλγαρικής Προεδρίας στην εκδήλωση, η κ. Pavlova επικεντρώθηκε στην ανάγκη απλούστευσης, ασκώντας δριμεία κριτική τόσο στο κοινοβούλιο όσο και την Επιτροπή για το γεγονός ότι «Κάθε φορά που απλοποιούμε κάτι, γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε επιτυχημένοι στην απλούστευση».

Πηγή euractiv.gr

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn