Εκτύπωση

188.2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου

on . Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΗ

politics erasmusfunding800

Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή και το διάλογο προωθεί η βασική δράση 3 (ΚΑ3) – Meetings between young people and decision-makers in the field of youth.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 188.200.000 ευρώ για νέα πρότζεκτ που θα προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Η χρηματοδότηση κάθε έργο υπολογίζεται με βάση τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Erasmus+» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων βελτίωση των δεξιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων (για σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό)
Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
Δράσεις Jean Monnet (για ακαδημαϊκά ιδρύματα και ενώσεις, κέντρα αριστείας, διασκέψεις για μελέτες κ.α)
Δράσεις για αθλητισμό
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης σε Συνδέσμους και Σωματεία.

Μεταξύ των αυτών που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται δημόσιοι φορείς όπως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση έργου απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων, ηλικίας 13-30 ετών. Αναφορικά με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπειρογνώμονες, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/10/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015