Εκτύπωση

Νέα εργαλεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής θεσπίζει η Επιτροπή

on . Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΗ

politics commistaxinvasion800

Στη δημιουργία νέων εργαλείων για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις περί φοροδιαφυγής όπως προέκυψαν από τα Paradise Papers και οι αναφορές σχετικά με το πώς οι φορολογικές ελαφρύνσεις μπορούν να οδηγήσουν στη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών οργανώσεων, καθιστούν αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.

Τα κράτη μέλη ενέταξαν τη διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ ως μία από τις δέκα πρώτες προτεραιότητές τους όσον αφορά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε διεθνή κλίμακα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η φοροδιαφυγή δύναται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων άνω των 50 δις ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλλει πρόταση για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και του δικτύου Eurofisc που διερευνά περιπτώσεις φορολογικής απάτης στα κράτη μέλη.

Τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα οδηγήσουν σε:

  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
  • Συνεργασία με άλλους φορείς επιβολής του νόμου
  • Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ και την καταχώρηση οχημάτων
  • Πρόσβαση σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων

Ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε: «Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τη βούληση των κρατών μελών να καταπολεμήσουν από κοινού το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Η ΕΕ σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, κινούμενη προς ένα σύστημα που θα είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και θα φράζει τον δρόμο στους εγκληματίες».

Πρόσθεσε, ακόμη ότι στο σύνολό της, η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για τον ΦΠΑ θα περιορίσει σημαντικά την απάτη και θα έχει θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και τους προϋπολογισμούς των χωρών της ΕΕ.

Ωστόσο, εξακολουθούν να εγείρονται ανησυχίες σχετικά με την ανταλλαγή και κοινή επεξεργασία των υφισταμένων πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συλλογή δεδομένων θα είναι αυστηρά στοχοθετημένη και θα περιορίζεται στις συναλλαγές των επιχειρηματιών.

Τα δεδομένα θα φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανάλυση και τη διερεύνηση από τις εθνικές φορολογικές αρχές.

Διευκρινίζει, τέλος, ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον εντοπισμό πιθανής φορολογικής απάτης σε πρώιμο στάδιο και για τον τερματισμό των δόλιων δικτύων με σκοπό την κατάχρηση του συστήματος ΦΠΑ.

Επιπλέον, τα νέα μέτρα θα υπόκεινται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα τηρείται ο υφιστάμενος κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων.

Τέλος, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους. Δεδομένου ότι η υλοποίηση της αυτόματης πρόσβασης στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τελωνειακές αρχές και στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων θα απαιτήσει νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η εφαρμογή των κανόνων μετατίθεται για την 1 Ιανουαρίου 2020.

Πηγή euractiv.gr

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

onecon supprtbanneroctob2015