Saturday, July 13, 2024
HomeΕΛΛΑΔΑMediciNet – Καλύτερα νοσοκομεία και εκπαίδευση κατοίκων ορεινών οικισμών στη βασική υποστήριξη...

MediciNet – Καλύτερα νοσοκομεία και εκπαίδευση κατοίκων ορεινών οικισμών στη βασική υποστήριξη ζωής

Το έργο MediciNetII είχε ως κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και του Kardzhali, ενώ βασική του δράση αποτέλεσε η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Τα δύο νοσοκομεία του προγράμματος αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σχετικά με την διαχείριση επειγόντων περιστατικών με συνέπεια οι ασθενείς να μεταφέρονται σε μεγαλύτερες και πιο κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες. Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπλοκότητα εκατέρωθεν των συνόρων, όπως οι θρησκευτικές, εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο.

Η εδαφική ευθύνη και των δύο νοσοκομείων καλύπτει συνολικό πληθυσμό 264,847 ατόμων, όντας τα βασικά ιδρύματα υγείας στις επαρχίες Ροδόπης (Ελλάδα) και Κίρτζαλι (Βουλγαρία).

Το βασικό παραδοτέο του έργου MediciNetII αποτελούσε η ολική ανακατασκευή των κεντρικών χειρουργείων του Γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής. Μία ολική ανακατασκευή η οποία συμπεριλάμβανε τόσο ιατρικό εξοπλισμό όσο και κατασκευαστικό κομμάτι και η οποία διήρκησε περίπου τέσσερις μήνες. Εκτός του βασικού παραδοτέου που ήταν η ανακαίνιση των χειρουργείων του Νοσοκομείου Κομοτηνής εξίσου σημαντικές δράσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου όπως για παράδειγμα ένα κοινό masterclass Ελλήνων και Βουλγάρων ιατρών με θέμα τις μαζικές καταστροφές στον διασυνοριακό χώρο.

Με την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών των δύο νοσοκομείων που σχετίζονται με τα τμήματα χειρουργικών επεμβάσεων και εκτάκτων αναγκών, το έργο MediciNet II στόχευσε στην βελτίωση – ποσοτικά αλλά και ποιοτικά – της παρεχόμενης στο τοπικό πληθυσμό δημόσιας πρωτοβάθμιας και έκτακτης ιατρικής υπηρεσίας. Οι ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι φτωχοί και τα παιδιά, καθώς και οι ομάδες που εμφανίζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων υγείας και υψηλή διασυνοριακή κινητικότητα, όπως οι Ρομά, επωφελούνται επίσης από την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε και η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου για τον ιατρικό φάκελο ασθενούς και έτσι βελτιώνονται πάρα πολύ οι συνθήκες νοσηλείας και ενημέρωσης των ασθενών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου MediciNet II ήταν 1.336.408 €. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Η συνολική διάρκεια του έργου ήταν 26 μήνες. Πάνω από 25 δράσεις για την υγεία πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικά σεμινάρια για ιατρούς και πολίτες καθώς και η ανάπτυξη ενός ιατρικού Web App. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κομοτηνής

Οι ανακαινισμένοι χώροι των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» εγκαινιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Στα πλαίσια της ανακατασκευής των τεσσάρων χειρουργικών αιθουσών, καθώς και όλων των βοηθητικών χώρων των κεντρικών χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε εξαιρετικής σημασίας και μεγέθους, για το νοσοκομείο, προμήθεια εξοπλισμού, η οποία περιελάμβανε όσα τα χειρουργεία χρειάζονταν, όπως:

 • Τρεις προβολείς χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής)
 • Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων
 • Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων
 • Περιφερειακό τροχήλατο εξοπλισμός χειρουργείων (4 τεμ.)
 • Κλιματισμός Laminar Flow
 • Αυτόματη Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου
 • Δίφυλλες Θύρες Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (μη αυτόματες, 4 τεμάχια)
 • Δέκα μονόφυλλες Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (μη αυτόματες)
 • Τέσσερα Control panels χειρουργείων
 • Τέσσερις Κονσόλες Ανάνηψης
 • Τρείς Στήλες Αναισθησιολόγου
 • Νιπτήρα χειρουργείου (scrub up) 2 θέσεων
 • Νιπτήρα χειρουργείου (scrub up) 3 θέσεων
 • Συστήματα αποθήκευσης

Ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης,  υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα απαντά στο ερώτημα γιατί το MediciNetII θεωρείται πετυχημένο. «Κατ’ αρχήν υλοποιήθηκε ένα έργο ontime, onbudget, onscope, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες μεθοδολογίες του projectmanagement. Επίσης επιλέχτηκε ανάμεσα στα οχτώ καλύτερα έργα πανευρωπαϊκά και παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στην εκδήλωση InterregProjectSlam 2019. Και τέλος βραβεύτηκε με τη χρυσή διάκριση HealthcareBussinessAwards 2019 στην κατηγορία της ποιότητας υπηρεσιών».

Παραπάνω από 40 νοσηλευτές και ιατροί του ΓΝ Κομοτηνής απέκτησαν τη διεθνή πιστοποίηση ILS του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Στο πλαίσιο του έργου MediciNetII πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Ιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου παρακολούθησαν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. Κομοτηνής, παρακολούθησε το πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις (Immediate Life Support -ILS) σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς σταθμούς, όπως Θεωρητική προσέγγιση καρδιακών ρυθμών, Θωρακικές συμπιέσεις και απινίδωση, Διαχείριση αεραγωγού, Τον Αλγόριθμο ALS (Advanced Life Support), Σενάρια αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής, Σενάρια που αφορούν τον σταδιακά επιδεινούμενο ασθενή, Χορήγηση Υγρών κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των συμμετεχόντων κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνή πιστοποίηση τριετούς διάρκειας από τον Οργανισμό ERC.

150 και πλέον κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών έμαθαν «Πώς να σώσουν μία ζωή», στα πλαίσια Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στο Δήμο Αρριανών.

Στο πλαίσιο του έργου, ενημερωτικές εκδηλώσεις με τίτλο «Πώς να σώσεις μια ζωή» το  2019, όταν περισσότεροι από 150 κάτοικοι της Οργάνης, του Κέχρου, της Φιλλύρας και των Αρριανών εκπαιδεύτηκαν σε παροχή πρώτων βοηθειών παρακολουθώντας τις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου MediciNet II που διοργανώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε συνεργασία με το Δήμο Αρριανών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 210 μαθητές των μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Αρριανών συμμετείχαν στο πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Αγωγής Στοματικής Υγείας όπου εξετάστηκαν από οδοντίατρο και ενημερώθηκαν για τη σωστή φροντίδα της οδοντοστοιχίας τους. Η δράση υλοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων Οργάνης, Κέχρου και Φιλλύρας, με τη συμμετοχή επιπλέον 7 δημοτικών σχολείων (Δρανιάς, Καρδάμου, Μυρτίσκης, Βυρσίνης, Κύμης, Χλόης, Κερασιάς), με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας.

Ο Γιώργος Πατλάκας, Διευθυντής  Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής επισημαίνει ότι: «πάνω από 150 κάτοικοι ορεινών οικισμών και πιο συγκεκριμένα των χωριών Κέχρου, Οργάνης και Φυλίρας εκπαιδεύτηκαν στην βασική υποστήριξη ζωής και στις πρώτες βοήθειες βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα τους» και συμπληρώνει ότι: «με την υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων,  τα οποία παρακολούθησαν περίπου σαράντα νοσηλευτές και ιατροί, οι οποίοι πήραν πιστοποίηση για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, έγινε ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών της περιοχής».

Ένα έργο με προϊστορία επιτυχίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι Το έργο MediciNet II αποτελεί την συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου «MediciNet: Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Νοσοκομείων Κομοτηνής και Kardjali για την καλύτερη αντίδρασή τους στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». Το έργο MediciNet I, συνολικού προϋπολογισμού 1.763.785,00€, συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Επικεφαλής εταίρος του έργου, το οποίο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2014, ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», ενώ από την πλευρά της Βουλγαρίας στο έργο συμμετείχε το Νοσοκομείο Multi-profile hospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD. του Κίρτζαλι.

Η κεντρική ανάγκη που πυροδότησε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πρώτου έργου ήταν ο νέος δρόμος που είχε αρχίσει να κατασκευάζεται και θα συνέδεε τις πόλεις της Κομοτηνής και του Κίρτζαλι. Αυτός ο δρόμος είναι μέρος του Διευρωπαϊκού Δδικτύου και ειδικότερα τμήμα του Διαδρόμου 9. Χωρίς αμφιβολία, ο νέος δρόμος θα ενίσχυε τις δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά την ίδια στιγμή, αυτό το μέγεθος της κυκλοφορίας θα δημιουργούσε νέες ανάγκες για τις υπηρεσίες υγείας. Η παραδοχή ήταν ότι κάθε ατύχημα που θα συνέβαινε στο διεθνή δρόμο μεταξύ Κομοτηνής και Κίρτζαλι αλλά και στο κοντινό περιφερειακό οδικό δίκτυο θα αντιμετωπιζόταν από αυτά τα δύο νοσοκομεία. Ως εκ τούτου, υπήρξε σημαντική ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τα τροχαία ατυχήματα έκτακτης ανάγκης.

Το έργο MediciNet I δεν ήταν ένα έργο που στόχευε απλά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, αλλά ένα έργο με συστημική άποψη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή μέσω του καναλιού της υγείας. Υλοποιήθηκαν πολύ προσεκτικές ενέργειες μετά από ενδελεχή μελέτη της συνοριακής αλλά και της διασυνοριακής ιατρικής κατάστασης. Το έργο δεν ήταν ένας συνδυασμός ανεξάρτητων δραστηριοτήτων από κάθε εταίρο, αλλά μια κοινή προσπάθεια για τη διαχείριση κοινών ζητημάτων. Το κεντρικό θέμα του έργου ήταν η συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών στη διασυνοριακή περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης θεραπείας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, των σεμιναρίων και ιδιαίτερα της συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης έκτακτων αναγκών, όπου κάθε λεπτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο.

Όπως προαναφέρθηκε, το ερέθισμα για τον σχεδιασμό του έργου ήταν ο νέος δρόμος που θα συνέδεε τις πόλεις της Κομοτηνής και του Κίρτζαλι. Στελέχη των δύο νοσοκομείων είχαν εντοπίσει το πρόβλημα πριν από την πραγματική παρουσία του. Αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση και των συνεπειών του νέου δρόμου, σχεδίασαν ένα έργο ώστε τα δύο νοσοκομεία να είναι έτοιμα εγκαίρως για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ατυχήματα και τη διαχείρισή τους. Ο νέος δρόμος δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2013. Τα δύο νοσοκομεία είχαν ολοκληρώσει την προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού, την ανακαίνιση των υποδομών τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και είχαν αναπτύξει ένα κανάλι συνεργασίας για την καλύτερη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο δρόμο.

Το project MediciNet I αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας ως «Έργο Βέλτιστης Πρακτικής» στη Θεματική Κατηγορία: «Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ένταξη» και επιλέχθηκε επίσης από το Υπουργείο Υγείας ως η Ελληνική υποψηφιότητα για το «Κρατικό Βραβείο του Κουβέιτ για την έρευνα στην προαγωγή της υγείας» και το «Βραβείο Ιδρυμάτων Υγείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το έτος 2015 (WHO 2015 Awards).

Πηγή: Euractiv.gr

RELATED ARTICLES

Most Popular