Tuesday, May 21, 2024
HomeΕΛΛΑΔΑGlobal Sustain: Νέο εργαλείο για την αξιολόγηση κριτηρίων ESG

Global Sustain: Νέο εργαλείο για την αξιολόγηση κριτηρίων ESG

Την ολοκληρωμένη εφαρμογή συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά (E=Environmental), Κοινωνικά (S=Social) και Διακυβέρνησης (G=Governance) παρουσίασε η Global Sustain. Η εφαρμογή – το Global Sustain Rating – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Σπανός, Managing Director της Global Sustain, έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, τράπεζες και παρόχους κεφαλαίων (επενδυτικές εταιρείες και εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων) για την υποστήριξη επιχειρηματικών, πιστοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων. Το Global Sustain Rating έχει αναπτυχθεί βάσει των τελευταίων εξελίξεων του κανονιστικού πλαισίου σε διεθνές, Ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο (απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελέγχων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα) λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές και πεδία αξιολόγησης των πιο ευρέως διαδεδομένων προτύπων και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης (όπως SDGs, GRI και Global Compact).  Όπως επισημάνθηκε τo Global Sustain Rating προσφέρει διαφάνεια στις πηγές των δεδομένων και τη μεθοδολογία, διαχρονικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία στις διαβαθμίσεις, τελική διαβάθμιση (rating) ή σκορ (score) και επιμέρους αξιολογήσεις ανά πυλώνα  E, S, G, έκθεση διαβάθμισης με σχετική επεξήγηση, τα δεδομένα στα οποία έχει βασιστεί ο υπολογισμός της διαβάθμισης, συγκρισιμότητα διαβαθμίσεων μεταξύ ομοειδών οντοτήτων (benchmarking) και προτεινόμενες ενέργειες προς βελτίωση. Το Global Sustain Rating συνεισφέρει σημαντικά στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση της ενσωμάτωσης ESG παραγόντων από τις οντότητες, βελτίωση της εικόνας των οντοτήτων στην αγορά, και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υπεύθυνες αλυσίδες αξίας.

Το νέο εργαλείο παρουσιάστηκε στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα  «Into the Green: Sustainability for Prosperity» την οποία διοργάνωσε η Global Sustain σε συνεργασία με τον στρατηγικό της συνεργάτη, Generation Y . Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης (με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα),  ο περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πατούλης, καθώς και η πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ενώ παρευρέθηκαν μέλη τους δικτύου της Global Sustain και της GY.

«Με την επίσημη επιβεβαίωση δεδομένων της TUV Austria Hellas που διαθέτει το GS Rating και τη λειτουργία Επιτροπής Διαβαθμίσεων αποτελούμενη από θεσμούς και επιχειρηματικούς φορείς, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις επιχειρήσεις (και ειδικά στις μικρομεσαίες), να συλλέγουν, διαχειρίζονται και να αξιολογούν τα δεδομένα ESG, ενισχύοντας το «πράσινο» πρόσημο που σήμερα κρίνεται αναγκαίο να διέπει κάθε φάσμα των δραστηριοτήτων τους», σχολίασε ο Μιχάλης Σπανός, Managing Director της Global Sustain, που παρουσίασε την εφαρμογή.

 

Επιτελικά στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως  από  τους  τομείς  της  ενέργειας,  της φαρμακοβιομηχανίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρουσίασαν  τους τρόπους που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργίας πρακτικές EFG, με έμφαση την βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινό ήταν το συμπέρασμα ότι παρά τις νέες προκλήσεις που έχουν εμφανισθεί η  υιοθέτηση πρακτικών στο επιχειρείν που συνδέονται με το περιβάλλον θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στις προτεραιότητες των αποφάσεων των επιχειρήσεων.

«Με την Global Sustain ως τον στρατηγικό μας βραχίονα για θέματα ESG, η ομάδα του ανερχόμενου Ομίλου επιχειρήσεών μας αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά για την εκ του σύνεγγυς αυτή πρωτοβουλία του Green Private Club, με στόχο το networking κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών που θα συντελέσουν καταλυτικά στη βιωσιμότητά τους και θα θέσουν τα θεμέλια για ένα πιο «πράσινο» ψηφιακό επιχειρηματικό οικοσύστημα», ανέφερε ο Αναστάσιος Σπανίδης, διευθύνων σύμβουλος της Generation Y.

RELATED ARTICLES

Most Popular